Эксперт Клуб Farmasi

Хочешь получать эксклюзивные подарки, которые будут только у тебя? 
А может хочешь на Национальную Конференцию Farmasi 2019?

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ

КОНСУЛЬТАНТІВ «Експерт Клуб Farmasi»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ :

1.1.Організатором та Виконавцем заохочувальної програми «Експерт Клуб Farmasi»

(далі- «Програма») є ТОВ «Фармасі-Україна», що знаходиться за адресою: Україна,

м.Київ, вул. Казимира Малевича, 86Л (далі - «Організатор»).

1.2. Мета проведення Програми: дана програма проводиться з метою збільшення

Організатором обсягів продажу продукції під торговою маркою «Farmasi».

1.3. Період виконання умов Програми:

- з 01.01.2019 до 31.03.2019 включно (К01-03/2019);

- з 01.04.2019 до 30.06.2019 включно (К04-06/2019);

- з 01.07.2019 до 31.09.2019 включно (К07-09/2019);

- з 01.10.2019 до 31.12.2019 включно (К10-12/2019);

1.4. Місце проведення Програми: Програма проводиться на всій території України, крім

території АР Крим та територій проведення АТО1.

1.5. Учасники Програми: усі Консультанти Організатора.

1.6. В Програмі не можуть брати участь співробітники Організатора, які співпрацюють

з Організатором за трудовими договорами та контрактами.

2.ВИЗНАЧЕННЯ:

2.1.Консультант FARMASI – фізична або юридична особа, якій було задоволено

заявку на вступ в мережу прямих продажів в Товаристві з обмеженою відповідальністю

«Фармасі-Україна», і яка здійснює закупівлі відповідно до комерційних умов Компанії.

2.2. Активний Консультант – Консультант, який розмістив замовлення в одному

місяці.

2.3. Наставник - Консультант FARMASI, який здійснює керівництво групою інших

Консультантів FARMASI і може отримувати винагороду відповідно до маркетингового

плану.

2.4. Група Наставника – Консультанти та Наставники, залучені особисто

Наставником, не враховуючи самого Наставника.

1

Населені пункти, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

2.5. Статус – це звання, яке отримує Консультант при виконанні певних умов

Маркетинг Плану.

2.6. Товар (Товари - в множині) - парфумерно-косметична продукція, аксесуари і т.п.,

друковані матеріали, в т.ч. рекламні, а також інші Товари, які продаються/

розповсюджуються Організатором.

2.7. Чисті продажі – це загальна сума продажу (замовлень) товарів Консультантом за

цінами відповідних рахунків-фактур, за вирахуванням ПДВ, сум повернень за цінами

відповідних рахунків-фактур, сум оплати за обробку замовлень.

2.8.Переможець Програми – Учасник Програми, що виконав в період дії Програми

встановлені умови Програми.

2.9. Термін «прямий продаж» означає реалізацію продукції шляхом пропонування

безпосередньо зацікавленій особі, без залучення засобів роздрібної торгівлі.

Відповідальними за надання інформації, що підтверджує факт залучення засобів

роздрібної торгівлі (адреса точки роздрібної торгівлі, фотографії, свідки тощо), є

Регіональні Менеджери Організатора.

2.10. Каталог (К) – друковане видання Організатора, в якому винятково з рекламними

цілями опублікована інформація про Товар Організатора, знижки, надбавки, а також

спеціальні маркетингові пропозиції.

2.11 Продажі за цінами каталогу – сума в гривнях, що визначає вартість замовлення

протягом дії Каталогу за цінами, що вказані у відповідному каталозі продукції

Організатора.

До складу суми замовлення за цінами каталогу враховується вся продукція, перелік і

найменування якої визначені відповідним Каталогом.

2.12. Бонусний Бал (ББ) – це одиниця виміру, необхідна для розрахунку статусів і

винагород відповідно до Маркетинг Плану. Курс Бонусного Балу встановлює

Компанія.

2.13. Перша Лінія – група Наставника, яка включає Наставників та Консультантів

особисто залучених Наставником, не враховуючи самого Наставника

2.14. Друга Лінія – групи Наставників, які включають Наставників та Консультантів які

закріплені за Наставниками першої лінії.

2.15. Структура Наставника – сукупність Консультантів та всіх Наставників всіх

ліній та сам Наставник.

2.16. Власні обороти (ВО) - це сума замовлень в ББ в звітному періоді, які зроблені

Консультантом особисто.

2.17. Групові обороти (ГО) – це загальна сума ВО всіх Консультантів структури.

2.18. Бокові обороти (БО) – це ГО структури за вирахуванням всіх Консультантів, які

досягли рівня 22% в першій лінії.

3.УМОВИ ПРОГРАМИ

3.1.Для виконання умов Програми Учасники повинні:

3.1.1. Бути активним Консультантом кожного місяця (робити замовлення) в період дії

Програми.

3.1.2. Збирати бали в період дії програми відповідно до обраного рівня (Таблиця 1):

Таблиця 1

Рівень

Кількість ББ за квартал

1

2

3

300-499

500-699

 + 700

3.2.Сума поверненої продукції віднімається від суми ББ за місяць, в якому була

    замовлена продукція та може впливати на виконання умов відповідного рівня.

3.3.Кількість балів на кожному рівні може змінюватися кожного кварталу на власний

    розсуд Організатора

3.4. Учасник Програми, який виконав умови Програми, але не замовив Заохочувальний

товар в термін який його можна було замовити, визнається таким, що відмовився від

участі в Програмі, та не отримує права на придбання Заохочувального товару за

спеціальною ціною.

4.ВИНАГОРОДА/ ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ТОВАР

4.1. Переможець Програми в якості заохочення отримує право на придбання

Заохочувального товару, визначеного згідно Таблиці 2 цих Правил, за спеціальною

ціною, вказаною в п.4.2 цих Правил, відповідно на набраної кількості балів.

Таблиця 2

Рівень

Кількість ББ за квартал

1

2

3

Набір продукції Farmasi

Набір продукції Farmasi

Ексклюзивні подарунки з логотипом Farmasi

Важливо! Залишок балів після обміну на подарунки буде нарахований на баланс

Консультанта в особистому кабінеті згідно курсу 1ББ= 1,00 грн. Бали будуть нараховані

лише в тому випадку, якщо обов’язково був обраний подарунок відповідно до рівня. У

випадку, якщо бали не були обміняні на подарунок – вони не нараховуються на баланс.

4.2. Вартість Заохочувального товару – 1 грн з ПДВ.

4.3. Характеристики заохочувального товару (у тому числі найменування, зовнішній

вигляд, колір, склад, розміри, вага, тощо), визначаються Організатором самостійно та

можуть бути змінені без попередніх повідомлень. Заохочувальний товар може

відрізнятися за кольором та формою від зображення у друкованих матеріалах.

4.4. Кількість заохочувального товару обмежена. У випадку закінчення

заохочувального товару, Організатор не несе відповідальність за неможливість

Переможця Програми скористатися своїм правом на придбання зазначеного

заохочувального товару за спеціальною ціною. Організатор залишає за собою право

змінювати заохочувальний товар, який пропонується для придбання за спеціальною

ціною, без попереднього погодження з Переможцем Програми на будь-який інший, за

умови відсутності даної продукції на складі.

4.5. Заохочувальний товар не підлягає поверненню, обміну на будь-який інший

еквівалент, в тому числі на грошовий.

4.6. 10-ть Учасників, які були переможцями Програми в кожному з чотирьох кварталів,

та наберуть найбільшу кількість балів за період дії Програми, отримують можливість

поїхати на щорічну Національну Конференцію Farmasi.

4.6.1. У випадку, коли Переможець програми не бажає, або не має можливості (з

причин, що не залежать від Організатора) здійснити Подорож, винагорода

Організатором не сплачується та передається наступному Переможцю в рейтингу.

4.3. Переможець не може передавати свого права на отримання Винагороди третім

особам та/або отримувати відшкодування /компенсацію у зв’язку із неможливістю її

використання.

4.3.1. Переможець не може брати з собою третіх осіб на щорічну Національну

Конференцію Farmasi, навіть за власний рахунок

4.4.Кількість винагороди обмежена. Організатор залишає за собою право змінювати

зміст винагороди, без попереднього погодження з Переможцем Програми на будь-який

інший.

4.5.Винагорода не підлягає обміну на будь-який інший еквівалент не обумовлений

відповідними Правилами.

5.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

5.1. Переможцем Програми визначається Учасник, що повністю виконав Умови

Програми, зазначені в розділі 3.

5.1.1.По закінченні дії Програми, протягом 20 днів наступного Каталогу Організатором

здійснюється підведення результатів Програми.

5.1.2. Переможця Програми повідомляють про перемогу у Програмі шляхом

направлення електронного повідомлення відповідно до даних, вказаних в системі

Організатора. Організатор не несе відповідальності за неповідомлення Переможця і як

наслідок неможливості використати право на отримання заохочувальної Подорожі

внаслідок дії обставин, які знаходяться поза контролем Організатора, в тому числі,

налаштування фільтрів електронної пошти Переможця Програми, які унеможливили

отримання повідомлення про перемогу, переповнення електронної скриньки,

відсутності доступу у Переможця до електронної скриньки з різних причин, в тому

числі у зв’язку із відсутністю доступу до мережі Інтернет, забороною доступу до

електронної скриньки відповідно до вимог законодавства, зміною контактних даних

Переможця Програми, про які не було повідомлено Організатора протягом періоду

виконання умов Програми тощо.

6. ІНШЕ:

6.1 Ця Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи

конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

Строк дії даної Програми закінчується у випадку закінчення періоду її дії.

6.2. Дана Програма є публічним інформування (донесенням) таких умов, зокрема умов

сплати (отримання) додаткової грошової винагороди Наставникам Організатора в

межах та за Договором про надання послуг.

6.3. Організатор не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку

у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених Програмою,

якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані

настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза

його контролем (надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору

вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора,

які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що

знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Програми,

включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого

конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання,

воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів на території України,

блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події

викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

6.4. Організатор залишає за собою право змінити або доповнити умови і правила

проведення Програми протягом її дії, попередивши про це Учасників Програми шляхом

розміщення інформації на сайті Farmasi.ua. Такі зміни та доповнення набувають

чинності з моменту опублікування, якщо інше не було спеціально визначене

безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

6.5. Організатор залишає за собою право позбавити Учасника/ів Програми участі в

Програмі і винагороди, якщо протягом дії Програми були виявлені факти зловживання,

обману, надання недостовірної та неправдивої інформації Учасником/ми, будь які дії,

які нечесним та/або непрозорим шляхом допомогли Учаснику/ам стати Переможцем,

будь які неетичні дії Учасника/ів, порушення правил співробітництва з Організатором,

в тому числі: недотримання умов договору про надання послуг, правил реєстрації нових

Консультантів та Наставників, процедури повернення і обміну продукції, правил

кредитної політики Організатора, методу прямого продажу групою Консультантів

Наставника тощо.

6.6. Учасник, який раніше був позбавлений права участі в будь-якій програмі/акції

Організатора та/або винагороди/заохочувального товару за обставин, передбачених

п.6.6. цих Правил, за рішенням Організатора може бути не допущений до участі в

Програмі.

6.7. Якщо після закінчення дії Програми Організатор не може доставити винагороду з

причин, що не залежать від нього, в тому числі під дією обставин Форс-Мажору або

Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такої винагороди, Організатор

залишає за собою право позбавити такого Переможця винагороди.

6.8. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на

обробку наданої ним з метою участі в даній Програмі інформації (тобто, збирання,

зберігання, використання та обробку такої інформації, а також її передачу

афілійованим особам Організатора, консультантам та іншим відповідним третім

особам). Вказана обробка здійснюється з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою

методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, шляхом

безоплатного використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших

матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. з правом публікації (в

т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації, на інтернет-сайтах, в тому

числі на сайті Організатора (farmasi.ua), друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю

зі ЗМІ, у випадку отримання винагороди, а також для надсилання інформації,

повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією,

часом та способом використання, і таке використання жодним чином не

відшкодовуватиметься Організатором та/або третіми особами. Надання такої згоди

також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

У випадку, якщо виконання умов Програми передбачає передачу персональних даних

Учасника в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Учасник,

шляхом участі у Програмі, автоматично передає Організатору зазначені персональні

дані та надає згоду на здійснення їх обробки та інших необхідних дій з метою участі в

даній Програмі.

6.9. Факт участі у Програмі автоматично означає ознайомлення і повну згоду Учасника

з умовами проведення Програми.

6.10. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих

Правил/Програми, і/або питань, не урегульованих цією Програмою, остаточне рішення

приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При

цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.11. Відповіді на всі додаткові запитання з приводу даної Програми можна отримати,

відправивши листа через розділ «Підтримка» у власному кабінеті та за телефоном

інформаційної лінії з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 20:00. Вартість розмови

сплачується особою, яка подзвонила.

6.12. Претензії, скарги та побажання Учасників Програми розглядаються індивідуально

згідно із діючими Процедурами Організатора після подачі Учасником письмової заяви

у період дії двох Каталогів, наступних за закінченням етапу Програми/Періоду

виконання умов Програми, в якому Учасник приймав участь. Претензії, скарги та

побажання направляються Учасниками Програми через розділ «Підтримка» у власному

кабінеті.

 

Write a comment

Comments: 0